ISO 9001:2008 NEDİR, NE DEĞİLDİR.

ISO 9001:2008, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olup, Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Esaslar – Terimler ve Tarifeler’i içerir. ISO 9001, kalite yönetim sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımladığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.

ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. ISO9001:2008, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi gereksinimlerine hitap eder. Müşteri ihtiyaçlarına cevap verme kapasitesini kanıtlamak için ve donanım, yazılım, işlenmiş mamuller ve hizmetler gibi bütün genel ürün kategorilerine uygulanabilir.

ISO 9001:2008’in oluşturduğu bölümler;
1. KAPSAM
2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3. TERİMLER VE TARİFLER
4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 Genel Şartlar
4.2 Dokümantasyon Şartları

5. YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1 Yönetimin Taahhüdü
5.2 Müşteri Odaklılık
5.3 Kalite Politikası
5.4 Planlama
5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim
5.6 Yönetimin Gözden Geçirilmesi

6. KAYNAK YÖNETİMİ
6.1 Kaynakların Sağlanması
6.2 İnsan Kaynakları
6.3 Alt Yapı
6.4 Çalışma Ortamı

7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
7.2 Müşteri İle İlişkili Süreçler
7.3 Tasarım ve Geliştirmenin
7.4 Satın Alma
7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması
7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü

8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1 Genel
8.2 İzleme ve ölçme
8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
8.4 Veri Analizi
8.5 İyileştirme

VERDİĞİMİZ HİZMETLER
Yatırım Teşvik Belgesi
İthal izin belgesi
Kalite belgeleri
Makina Alım-Satım